Cene keramicarskih radova i ostalih radova kod adaptacije kupatila


MOGU?NOST KUPOVINE KOMPLETNE OPREME ZA KUPATILA

( SANITARIJE, NAME�TAJ, KERAMI?KE PLO?ICE, BATERIJE, GALANTERIJA ITD. )�

Ispod je cenovnik uobi?ajenih radova kod adaptacije kupatila prose?ne veli?ine 4 m2. Za ve?a kupatila i posebne zahteve procena radova na licu mesta. Postavljanje keramike je 8-12 eura po metru kvadratnom kod ve?ih povr�ina odobravamo popust.�

Cene su u eurima, a pla?anje je dinarski po kursu na dan pla?anja.

Za sve informacije pozovite


R.b. Vrsta radova kod opremanja kupatila Cena
Uredjenje adaptacija kupatila - cene��
1. Rusenje stare keramike,vadjenje stare instalacije ,iznosenje i odvozenje suta 180
2. Postavka elektro instalacije sa materijalom 80-100
3. Postavka nove vodovodne i kanalizacione mreze 200-250
4. Montaza sanitarija 70-100
5. Montaza tus kabine 25
6. Postavljanje zidnih i podnih plocica - ruke 8-12/m2
7. Izrada kosuljice i hidro izolacije sa materijalom Sika lastik 150-200
8. Priprema zida i poda za postavljanje plo?ica 9�/m2
9. Gletovaje i krecenje plafona sa materijalom 70 �
10. Postavka ugradnog vodokotlica 50 �
11. Postavka ugradnog mesaca 50 �
12. Dodatni materijal - sve sem za izolaciju ( vodo materijal, lepak i fugomali, kre?, cement, kablovi i uti?nice procena


Ta?na cena se daje u obliku ponude nakon izlaska na teren, ovo su uop�tene cene radova.

U cenama nije ura?unato slede?e:

Plocice, lepak, fugomal, sanitarije ,bela tehnika, ventilator, el.galanterija, rasveta, silikoni, ek ventili, veze za bojler, sifoni, slivnici.

Rok za kompletnu adaptaciju od 10 do 15 dana

Garancija 3 godine !

AKO SE MATERIJAL I OPREMA KUPUJE U NA�EM SALONU POPUST NA KOMPLETNU USLUGU ADAPTACIJE KUPATILA JE 12%�

Posetite na� salon, pogledajte veliku ponudu kompletne opreme za kupatila ( keramika, kade, ormari?i i sve �to je potrebno za uredjenje kupatila ) i�

 

PREVOZ ROBE I UNO�ENJE U STAN� SE NE NAPLA?UJE

3D PROJEKAT GRATIS

Posebni zahtevi koji se procenjuju na licu mesta:

- Molerski radovi, struganje postoje?e boje,premazivanje podlogom,obrada, gletovanje i bojenje plafona i delova zidova perivom disperzivnom bojom.
- Uzi?ivanje klasi?ne kade bez obloge sa svim potrebnim materijalima.

- Kupatila sa komplikovanijim projektima keramike, sa bordurama, mozaicima ili zahtevnijom keramikom.

- Uzi?ivanje kerami?ke tu� kade sa svim potrebnim materijalom.
- Ugradnja ugradnog vodokotli?a i oblaganje gipsom sa svim potrebnim materijalom� sa ili�bez nabavke vodokotli?a i seta za monta�u.
- Oblaganje cevi gipsom, izrada spu�tenog plafona, izrada la�nih greda za rasvetu..
- Izrada zidanih tu� kadica sa podom od kerami?kih plo?ica sa svim potrebnim materijalom osim nabavke plo?ica ( izrada dodatne hidroizolacije i lepljenje lepkom visokog kvaliteta)

- Obimniji radovi na elektroinstalaciji, zamena idnikatorske kutije, komplikovanije i obimnije rasvete...

- Dodatni radovi kod luksuznijih i tehni?ki zahtevnijih kupatila, izrada dodatnih zidova, plo?a za umivaonike, ozbiljnija pomeranja kanalizacione instalacije...

Joomla templates by a4joomla

Internet marketing i izrada web sajta