keramicar-11.jpgkeramicar-11b.jpgkeramicar-11d.jpgkeramicar-11e.jpg


Keramicar - postavljanje plocicaKerami?ke plo?ice su nekada bile nu�nost, a danas su stvar mode. Enterijer Va�e kuhinje ili kupatila� ukrasice postavljanje plocica, njihove boje i dezeni izmeni?e ?itav ugodjaj boravka u njima. Trebalo bi da napravide izbor od �irokog spektra boja i dezena, veli?ine i zavr�ne izrade, a onda� posao preuzima stru?an keramicar.


Keramicar, stru?nost i u�teda

Ljudi ?esto �ele da u�tede pla?aju?i kerami?ara evro manje ili vi�e. Pri tome nisu svesni toga koliko je va�no da kerami?ar svoj posao obavi stru?no i pedantno. ?ak i plo?ice najboljeg kvaliteta mogu praviti problem prilikom postavljanja jer se jedna od druge razlikuju po milimetar. Stoga, postavljanje keramickih plocica� mora biti izuzetno precizno ura?eno.


Postavljanje plocica

Lepljenje plocica mo�e se vr�iti malterom ili lepkom za plo?ice. Pre lepljenja plo?ica obavezno je potrebno sanirati zidove. Lepak za plo?ice mora biti odgovaraju?e ja?ine, kako se plo?ice ne bi vremenom odlepljivale od zida. Keramicarski radovi zahtevaju stru?nost i preciznost koju vam mi nudimo. Na�e keramicarske usluge su vrhunskog kvaliteta i na na�e radove dajemo vam vi�egodi�nju garanciju.

Postavljanje plocica se mo�e vr�iti direktno na zid, ali postoji mogu?nosti i lepljenja plocica na plocice. Iskusni kerami?ar, zna?e da vas posavetuje �ta je u va�em slu?aju bolje.

Nije uvek bitna samo cena, va�an je i kvalitet keramicarske usluge koji za tu cenu mo�ete dobiti. Ne treba zaboraviti da se kod keramicarskih radova vide i najmanje gre�ke, a njih je nakon obavljenih radova, gotovo nemogu?e ispraviti.


Kerami?arski radovi� cena

Cena radova zavisi od vrste plo?ica koje treba postaviti, materijala sa kojim se vr�i lepljenje plocica, ali i vrste podloge na koju se izvrsiti postavljanje keramickih plocica. Na�e usluge su dostupne va�em ku?nom bud�etu, a keramicarski radovi su vrhunskog kvaliteta. Postavljanje plocica cene.


Lepljenje keramickih plocica

Lepljenje plocica u kupatilu mo�e se izvoditi do plafona, ili ni�e (lepljenje podnih plocica), zavisno od va�e �elje. Nakon� lepljenja, fugovanje plocica vr�imo materijalima otpornim na bu?, u boji koju vi izaberete. Lepljenje podnih plocica izvodimo precizno i brzo, a nakon na�ih radova, va�e kupatilo ?e postati omiljeni deo va�eg stana. Vesele i �ive boje une?e radost u va� dom i keramicarski radovi ?e se isplatiti.


Kerami?arski radovi Beograd

Izvodimo radove na ?itavoj teritoriji Beograda, u va�em stanu, brzo, stru?no i kvalitetno.

Joomla templates by a4joomla

Internet marketing i izrada web sajta